Kominictví Habr

Kontrola a čištění spalinových cest

Realizujeme manuální i strojní čištění komínůkontroly spalinových cest u všech druhů topenišť.

Čištění spalinových cest

Během spalování pevných, kapalných i plynných paliv dochází k zanášení spalinových cest. Na tvorbě usazenin má vliv jak druh paliva, tak i způsob vytápění a teplota hoření. Zanesené spalinové cesty snižují komínový odtah i efektivitu spalování a představují požární riziko. Z důvodu požární bezpečnosti je vyhláškou č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty nařízeno pravidelné čištění spalinových cest.

Ruční čištění komínů

Strojní čištění komínů

Pasportizaci komínů

Ruční čištění komínů

Při čištění spalinových cest odstraníme z komína usazeniny, nečistoty a pevné látky. Běžné čištění provádíme manuálně za pomocí běžného kominického náčiní. Kromě čištění komínů vám také zhotovíme stavbu, frézování a vložkování komínů.

Čištění spalinových cest | Kominictví Habr | Náchod

Strojní čištění komínů

U silně zanesených komínů provádíme strojní čištění spalinových cest. Strojní čištění komínů účinně, ale přitom šetrně odstraní jakékoliv nánosy dehtu. Navíc lze použít pro všechny komínové vložky.

Čištění spalinových cest | Kominictví Habr | Náchod

Pasportizace komínů

Bytovým domům nabízíme doplňkovou službu pasportizaci komínů. Pasportizace spalinových cest představuje zhotovení dokumentace o uspořádání komínových těles a jejich průduchů. Díky tomu dokumentace poskytuje snadnou orientaci ve využívání jednotlivých průduchů bytového domu.

Kontrola spalinových cest

Po vyčištění spalinových cest se provádí jejich kontrola. Kontrola spalinových cest posuzuje technický stavbezpečnostní požadavky spalinové cesty, zohledňuje přístup k čistícím otvorům a sleduje bezpečné rozestupy od hořlavých materiálů a další náležitosti stanovené legislativou. Cílem kontroly je posoudit stav, zda oproti minulé revizi nebo kontrole spalinové cesty nedošlo k zásadním změnám v konstrukci a stavu spalinové cesty. Součástí našich služeb jsou také kontroly technického stavu kotlů.

Lhůty pro čištění a kontrol spalinové cesty

Lhůty pro čištění a kontrolu spalinových cest definuje vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Jak to u nás chodí?

Napište nám
nebo zavolejte

Pošlete nám e-mail nebo zavolejte a sdělte nám svou poptávku.

Cenová
nabídka

Přijedeme za vámi a sdělíme vám cenovou nabídku.

Sjednání termínu

Společně domluvíme termín realizace zakázky.

Realizace zakázky

Ve stanoveném termínu provedeme kominické práce.

Rezervujte si čištění a kontrolu komínů

Objednejte si čištění a kontrolu spalinových cest. Napište nám e-mail a informujte se o termínu realizace. Kominické práce provádíme v okruhu 50 km od města Náchod.

Vy se ptáte, my odpovídáme