Kominictví Habr

Kontrola a čištění spalinových cest

Realizujeme manuální i strojní čištění komínůkontroly spalinových cest u všech druhů topenišť.

Čištění spalinových cest

Během spalování pevných, kapalných i plynných paliv dochází k zanášení spalinových cest. Na tvorbě usazenin má vliv jak druh paliva, tak i způsob vytápění a teplota hoření. Zanesené spalinové cesty snižují komínový odtah i efektivitu spalování a představují požární riziko. Z důvodu požární bezpečnosti je vyhláškou č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty nařízeno pravidelné čištění spalinových cest.

Ruční čištění komínů

Strojní čištění komínů

Pasportizaci komínů

Ruční čištění komínů

Při čištění spalinových cest odstraníme z komína usazeniny, nečistoty a pevné látky. Běžné čištění provádíme manuálně za pomocí běžného kominického náčiní. Kromě čištění komínů vám také zhotovíme stavbu, frézování a vložkování komínů.

Čištění spalinových cest | Kominictví Habr | Náchod

Strojní čištění komínů

U silně zanesených komínů provádíme strojní čištění spalinových cest. Strojní čištění komínů účinně, ale přitom šetrně odstraní jakékoliv nánosy dehtu. Navíc lze použít pro všechny komínové vložky.

Čištění spalinových cest | Kominictví Habr | Náchod

Pasportizace komínů

Bytovým domům nabízíme doplňkovou službu pasportizaci komínů. Pasportizace spalinových cest představuje zhotovení dokumentace o uspořádání komínových těles a jejich průduchů. Díky tomu dokumentace poskytuje snadnou orientaci ve využívání jednotlivých průduchů bytového domu.

Kontrola spalinových cest

Po vyčištění spalinových cest se provádí jejich kontrola. Kontrola spalinových cest posuzuje technický stavbezpečnostní požadavky spalinové cesty, zohledňuje přístup k čistícím otvorům a sleduje bezpečné rozestupy od hořlavých materiálů a další náležitosti stanovené legislativou. Cílem kontroly je posoudit stav, zda oproti minulé revizi nebo kontrole spalinové cesty nedošlo k zásadním změnám v konstrukci a stavu spalinové cesty. Součástí našich služeb jsou také kontroly technického stavu kotlů.

Lhůty pro čištění a kontrol spalinové cesty

Lhůty pro čištění a kontrolu spalinových cest definuje vyhláška č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty.

Jak to u nás chodí?

Napište nám
nebo zavolejte

Pošlete nám e-mail nebo zavolejte a sdělte nám svou poptávku.

Cenová
nabídka

Přijedeme za vámi a sdělíme vám cenovou nabídku.

Sjednání termínu

Společně domluvíme termín realizace zakázky.

Realizace zakázky

Ve stanoveném termínu provedeme kominické práce.

Rezervujte si čištění a kontrolu komínů

Objednejte si čištění a kontrolu spalinových cest. Napište nám e-mail a informujte se o termínu realizace. Kominické práce provádíme v okruhu 50 km od města Náchod.

Vy se ptáte, my odpovídáme

Ano. Kdekoliv se používá topidlo na pevná, plynná nebo kapalná paliva, a to jakkoliv dlouho v roce, je nutné čistění a kontrola. Komíny od topidel na pevná paliva můžete čistit i sami, jednou za rok je však musí zkontrolovat odborník. U spotřebičů provozovaných mimosezóně a u spotřebičů na plynná paliva kondenzačních kotlů je kontrola spalinové cesty povinná 1x za dva roky.

Ano, i těch se povinnost týká. Čištění komínů od plynu se dosud považovalo jen za formalitu, protože se předpokládalo, že z plynu nevznikají usazeniny. Po letech používání hliníkových vložek se však ukázalo, že korodují a odpadávající části společně s prachem a dalšími usazeninami ucpávají části komína. Plyn se pak špatně spaluje, takže hrozí velké riziko otravy oxidem uhelnatým. Nejvíce postižené jsou plynové karmy v bytech.

Existují dvě varianty plynových topidel, kterých se čištění a kontroly komínů netýkají. Jsou to plynová kamna, takzvané vafky, a turbokotle odvětrávané fasádou. V těchto případech se nepoužívá komín, takže není co kontrolovat. Turbokotle jsou velmi bezpečné, protože vzduch na spalování nasávají zvenčí, nikoliv z interiéru. Nehrozí tedy otravy. „Ovšem turbokotle s vývodem nad střechu budovy odvádějí spaliny do komínů nebo svislých kouřovodů s funkcí komína, není to žádné odvětrání,“ vysvětluje František Jiřík, viceprezident Společenstva kominíků ČR. Pokud tedy spaliny odcházejí nahoru a ne přímo fasádou, je zde vždy komín, který se musí čistit a kontrolovat.

Pokud si co nejdříve pozvete kominíka, aby to napravil, žádný postih nehrozí. Pokuty v maximální výši 25 tisíc korun dávají hasiči výjimečně, když dům vyhoří kvůli problému s komínem a ukáže se, že majitelé o čištění a kontroly nedbali.

Kontrola je povinná jednou za rok a neřídí se kalendářním rokem. Když u vás byl kominík vloni v říjnu, kontrolu musíte zajistit nejpozději do října letošního roku. Podívejte se na jednoduchou tabulku s lhůty čištění a kontrol spalinové cesty.

Ano, jsou to dvě různé věci. Kontrola je nová povinnost od letoška, musí se dělat pravidelně jednou za rok, u bytových domů vytápěných dřevem či uhlím dvakrát ročně. Dělá ji kominík se živnostenským listem. Kontroluje, zda je komín správně vyčištěný a nejsou v něm závady, které by mohly způsobit požár. Výsledkem je kontrolní zpráva. Revize se dělaly i dříve, a to po postavení nového komína, jeho rekonstrukci, připojení nového kotle či po změně paliva. Je náročnější a také dražší, dělá ji revizní technik, což je nejvyšší možná kvalifikace kominíka. Na konci vyplní revizní zprávu. Nenechte se zmást tím, že kominíci mají název revize zažitý, takže ho často používají, i když mluví o kontrole.

Podrobný seznam najdete na stránce www.idnes.cz/kominici. Seznam cech mistrů a revizních techniků je na webu Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz. Kontakty na členy Zemského společenstva mistrů kominických jsou k dispozici na webových stránkách www.zsmkcr.cz. Podle regionů se dá vyhledávat také v seznamech firem, jako jsou Topkontakt.cz, Firmy. cz, Najisto.cz nebo Zlatestranky.cz, případně na mapových serverech mapy.idnes.cz, maps.google. cz, mapy.cz či amapy.cz.

Zákonem o hasičském záchranném sboru 320/2015sb přílohou k vyhlášce 34/2016 Sb.

Požáry sazí jsou velmi časté, a když lidé včas zavolají hasiče, většinou se oheň podaří uhasit beze škod. „Takový komín se pak může dál používat. Měl by se však zkontrolovat kvůli skrytým vadám,“ upozorňuje Radek Kislinger, vrchní komisař – vyšetřovatel požárů na generálním ředitelství hasičů. Rozhodně však nedoporučuje saze uměle vypalovat. Hrozí, že se oheň rozšíří do domu nebo se poškodí komín. Kontrolu by měl udělat kominík.