Kominictví Habr

Kontroly technického stavu kotlů 

Provádíme technické kontroly kotlů na pevná paliva OPOP, ATMOS, ROJEK a dalších značek.

Revize kotlů na tuhá paliva

Revize kotlů na tuhá paliva slouží obecním úřadům, které jsou oprávněny požadovat po provozovateli kotle doklad o technickém stavu kotle. Revizní zpráva potvrzuje, že je kotel provozován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší. Za porušení této povinnosti hrozí provozovateli kotle pokuta ve výši až 20 000 Kč.

Provozovatelům stacionárních kotlů na pevná paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší povinnost pravidelné revize kotle v intervalu každých 3 let. Povinnost kontroly technického stavu se vztahuje na všechny kotle na pevná paliva s tepelným příkonem od 10 do 300 kW.

Součástí našich služeb jsou také revize komínů a další kominické práce.

Revize kotlů na tuhá paliva

Vystavení revizní
zprávy

Kontrolou kotle zachováte ekonomický a bezpečný provoz

Kontrola technického stavu kotle neslouží pouze pro splnění legislativní povinnosti. Revize kotle odhalí riziková místa, poškození i případné netěsnosti. Díky pravidelné kontrole zvýšíte životnost svého kotlezachováte optimální spalování. Navíc budete vědět, že provoz kotle je bezpečný. Na ekonomický provoz má významný vliv také stav komínu. Během revize kotle proto můžeme provést kontrolu a čištění spalinových cest.

Kontroly kotlů | Kominictví Habr | Náchod

Jak to u nás chodí?

Napište nám
nebo zavolejte

Pošlete nám e-mail nebo zavolejte a sdělte nám svou poptávku.

Cenová
nabídka

Přijedeme za vámi a sdělíme vám cenovou nabídku.

Sjednání termínu

Společně domluvíme termín realizace zakázky.

Realizace zakázky

Ve stanoveném termínu provedeme kominické práce.

Rezervujte si revizi kotle

Prodlužte životnost svého kotle. Odhalte riziková místa, která jsou náchylná k poškození. Zachovejte optimální spalování a splňte legislativní povinnost. Nechte si zkontrolovat váš kotel na tuhá paliva.

Revize je nejlepší provádět mimo topnou sezónu. Na kontrolu kotle za vámi přijedeme v okrese Náchod a v širokém okolí. Napište nám e-mail a rezervujte si termín revize kotle.

Vy se ptáte, my odpovídáme

Ano. Kdekoliv se používá topidlo na pevná, plynná nebo kapalná paliva, a to jakkoliv dlouho v roce, je nutné čistění a kontrola. Komíny od topidel na pevná paliva můžete čistit i sami, jednou za rok je však musí zkontrolovat odborník. U spotřebičů provozovaných mimosezóně a u spotřebičů na plynná paliva kondenzačních kotlů je kontrola spalinové cesty povinná 1x za dva roky.

Ano, i těch se povinnost týká. Čištění komínů od plynu se dosud považovalo jen za formalitu, protože se předpokládalo, že z plynu nevznikají usazeniny. Po letech používání hliníkových vložek se však ukázalo, že korodují a odpadávající části společně s prachem a dalšími usazeninami ucpávají části komína. Plyn se pak špatně spaluje, takže hrozí velké riziko otravy oxidem uhelnatým. Nejvíce postižené jsou plynové karmy v bytech.

Existují dvě varianty plynových topidel, kterých se čištění a kontroly komínů netýkají. Jsou to plynová kamna, takzvané vafky, a turbokotle odvětrávané fasádou. V těchto případech se nepoužívá komín, takže není co kontrolovat. Turbokotle jsou velmi bezpečné, protože vzduch na spalování nasávají zvenčí, nikoliv z interiéru. Nehrozí tedy otravy. „Ovšem turbokotle s vývodem nad střechu budovy odvádějí spaliny do komínů nebo svislých kouřovodů s funkcí komína, není to žádné odvětrání,“ vysvětluje František Jiřík, viceprezident Společenstva kominíků ČR. Pokud tedy spaliny odcházejí nahoru a ne přímo fasádou, je zde vždy komín, který se musí čistit a kontrolovat.

Pokud si co nejdříve pozvete kominíka, aby to napravil, žádný postih nehrozí. Pokuty v maximální výši 25 tisíc korun dávají hasiči výjimečně, když dům vyhoří kvůli problému s komínem a ukáže se, že majitelé o čištění a kontroly nedbali.

Kontrola je povinná jednou za rok a neřídí se kalendářním rokem. Když u vás byl kominík vloni v říjnu, kontrolu musíte zajistit nejpozději do října letošního roku. Podívejte se na jednoduchou tabulku s lhůty čištění a kontrol spalinové cesty.

Ano, jsou to dvě různé věci. Kontrola je nová povinnost od letoška, musí se dělat pravidelně jednou za rok, u bytových domů vytápěných dřevem či uhlím dvakrát ročně. Dělá ji kominík se živnostenským listem. Kontroluje, zda je komín správně vyčištěný a nejsou v něm závady, které by mohly způsobit požár. Výsledkem je kontrolní zpráva. Revize se dělaly i dříve, a to po postavení nového komína, jeho rekonstrukci, připojení nového kotle či po změně paliva. Je náročnější a také dražší, dělá ji revizní technik, což je nejvyšší možná kvalifikace kominíka. Na konci vyplní revizní zprávu. Nenechte se zmást tím, že kominíci mají název revize zažitý, takže ho často používají, i když mluví o kontrole.

Podrobný seznam najdete na stránce www.idnes.cz/kominici. Seznam cech mistrů a revizních techniků je na webu Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz. Kontakty na členy Zemského společenstva mistrů kominických jsou k dispozici na webových stránkách www.zsmkcr.cz. Podle regionů se dá vyhledávat také v seznamech firem, jako jsou Topkontakt.cz, Firmy. cz, Najisto.cz nebo Zlatestranky.cz, případně na mapových serverech mapy.idnes.cz, maps.google. cz, mapy.cz či amapy.cz.

Zákonem o hasičském záchranném sboru 320/2015sb přílohou k vyhlášce 34/2016 Sb.

Požáry sazí jsou velmi časté, a když lidé včas zavolají hasiče, většinou se oheň podaří uhasit beze škod. „Takový komín se pak může dál používat. Měl by se však zkontrolovat kvůli skrytým vadám,“ upozorňuje Radek Kislinger, vrchní komisař – vyšetřovatel požárů na generálním ředitelství hasičů. Rozhodně však nedoporučuje saze uměle vypalovat. Hrozí, že se oheň rozšíří do domu nebo se poškodí komín. Kontrolu by měl udělat kominík.