Kominictví Habr

Revize komínů 

Provádíme odborné revize spalinových cest včetně zhotovení revizní zprávy spalinové cesty.

Odborná revize spalinových cest

Revizi spalinových cest realizujeme v souladu s nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení vymezuje podmínky, za kterých je majitel topeniště či spotřebiče paliv povinen zajistit revizi spalinové cesty.
Pozor, v praxi je často revize spalinové cesty mylně zaměňována za kontroly a čištění spalinových cest či za kontroly technického stavu kotlů. V obou případech se jedná o odlišné pojmy a služby.

Revize komínů se podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. provádí:

Po komínovém požáru

Po každé stavební úpravě komína

Při vzniku trhlin ve spalinové cestě

Před uvedením spalinové cesty do provozu

Při podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv

Splňujeme odbornou způsobilost

Revize spalinových cest je odbornou činností, která vyžaduje nejen zkušenosti v oboru, ale především odbornou způsobilost. Revize komínů proto může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která splňuje náročné legislativní požadavky. Z tohoto důvodu je revize spalinové cesty časově, znalostně i finančně náročnější než kontrola spalinové cesty.

Revize komínů | Kominictví Habr | Náchod

V kominictví HABR splňujeme odbornou způsobilost a jsme vedeni v seznamu revizních techniků spalinových cest pro Českou republiku. Revize komínů provádíme podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která definuje způsob revize, lhůty revize a formální náležitosti vystavené revizní zprávy. Díky tomu vám garantujeme provedení revize spalinových cest se splněním všech legislativních náležitostí.

Jak to u nás chodí?

Napište nám
nebo zavolejte

Pošlete nám e-mail nebo zavolejte a sdělte nám svou poptávku.

Cenová
nabídka

Přijedeme za vámi a sdělíme vám cenovou nabídku.

Sjednání termínu

Společně domluvíme termín realizace zakázky.

Realizace zakázky

Ve stanoveném termínu provedeme kominické práce.

Objednejte si revize komínů

Využijte revize spalinových cest. Revize komínů provádíme v okrese Náchod a v širokém okolí. Pro rezervaci termínu revize nám napište e-mail. Součástí našich služeb jsou další kominické práce, kterými jsou stavba, frézování a vložkování komínů.

Vy se ptáte, my odpovídáme

Ano. Kdekoliv se používá topidlo na pevná, plynná nebo kapalná paliva, a to jakkoliv dlouho v roce, je nutné čistění a kontrola. Komíny od topidel na pevná paliva můžete čistit i sami, jednou za rok je však musí zkontrolovat odborník. U spotřebičů provozovaných mimosezóně a u spotřebičů na plynná paliva kondenzačních kotlů je kontrola spalinové cesty povinná 1x za dva roky.

Ano, i těch se povinnost týká. Čištění komínů od plynu se dosud považovalo jen za formalitu, protože se předpokládalo, že z plynu nevznikají usazeniny. Po letech používání hliníkových vložek se však ukázalo, že korodují a odpadávající části společně s prachem a dalšími usazeninami ucpávají části komína. Plyn se pak špatně spaluje, takže hrozí velké riziko otravy oxidem uhelnatým. Nejvíce postižené jsou plynové karmy v bytech.

Existují dvě varianty plynových topidel, kterých se čištění a kontroly komínů netýkají. Jsou to plynová kamna, takzvané vafky, a turbokotle odvětrávané fasádou. V těchto případech se nepoužívá komín, takže není co kontrolovat. Turbokotle jsou velmi bezpečné, protože vzduch na spalování nasávají zvenčí, nikoliv z interiéru. Nehrozí tedy otravy. „Ovšem turbokotle s vývodem nad střechu budovy odvádějí spaliny do komínů nebo svislých kouřovodů s funkcí komína, není to žádné odvětrání,“ vysvětluje František Jiřík, viceprezident Společenstva kominíků ČR. Pokud tedy spaliny odcházejí nahoru a ne přímo fasádou, je zde vždy komín, který se musí čistit a kontrolovat.

Pokud si co nejdříve pozvete kominíka, aby to napravil, žádný postih nehrozí. Pokuty v maximální výši 25 tisíc korun dávají hasiči výjimečně, když dům vyhoří kvůli problému s komínem a ukáže se, že majitelé o čištění a kontroly nedbali.

Kontrola je povinná jednou za rok a neřídí se kalendářním rokem. Když u vás byl kominík vloni v říjnu, kontrolu musíte zajistit nejpozději do října letošního roku. Podívejte se na jednoduchou tabulku s lhůty čištění a kontrol spalinové cesty.

Ano, jsou to dvě různé věci. Kontrola je nová povinnost od letoška, musí se dělat pravidelně jednou za rok, u bytových domů vytápěných dřevem či uhlím dvakrát ročně. Dělá ji kominík se živnostenským listem. Kontroluje, zda je komín správně vyčištěný a nejsou v něm závady, které by mohly způsobit požár. Výsledkem je kontrolní zpráva. Revize se dělaly i dříve, a to po postavení nového komína, jeho rekonstrukci, připojení nového kotle či po změně paliva. Je náročnější a také dražší, dělá ji revizní technik, což je nejvyšší možná kvalifikace kominíka. Na konci vyplní revizní zprávu. Nenechte se zmást tím, že kominíci mají název revize zažitý, takže ho často používají, i když mluví o kontrole.

Podrobný seznam najdete na stránce www.idnes.cz/kominici. Seznam cech mistrů a revizních techniků je na webu Společenstva kominíků ČR www.skcr.cz. Kontakty na členy Zemského společenstva mistrů kominických jsou k dispozici na webových stránkách www.zsmkcr.cz. Podle regionů se dá vyhledávat také v seznamech firem, jako jsou Topkontakt.cz, Firmy. cz, Najisto.cz nebo Zlatestranky.cz, případně na mapových serverech mapy.idnes.cz, maps.google. cz, mapy.cz či amapy.cz.

Zákonem o hasičském záchranném sboru 320/2015sb přílohou k vyhlášce 34/2016 Sb.

Požáry sazí jsou velmi časté, a když lidé včas zavolají hasiče, většinou se oheň podaří uhasit beze škod. „Takový komín se pak může dál používat. Měl by se však zkontrolovat kvůli skrytým vadám,“ upozorňuje Radek Kislinger, vrchní komisař – vyšetřovatel požárů na generálním ředitelství hasičů. Rozhodně však nedoporučuje saze uměle vypalovat. Hrozí, že se oheň rozšíří do domu nebo se poškodí komín. Kontrolu by měl udělat kominík.