Kominictví Habr

Revize komínů 

Provádíme odborné revize spalinových cest včetně zhotovení revizní zprávy spalinové cesty.

Odborná revize spalinových cest

Revizi spalinových cest realizujeme v souladu s nařízením vlády č. 91/2010 Sb. o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Toto nařízení vymezuje podmínky, za kterých je majitel topeniště či spotřebiče paliv povinen zajistit revizi spalinové cesty.
Pozor, v praxi je často revize spalinové cesty mylně zaměňována za kontroly a čištění spalinových cest či za kontroly technického stavu kotlů. V obou případech se jedná o odlišné pojmy a služby.

Revize komínů se podle nařízení vlády č. 91/2010 Sb. provádí:

Po komínovém požáru

Po každé stavební úpravě komína

Při vzniku trhlin ve spalinové cestě

Před uvedením spalinové cesty do provozu

Při podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě

Při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv

Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv

Splňujeme odbornou způsobilost

Revize spalinových cest je odbornou činností, která vyžaduje nejen zkušenosti v oboru, ale především odbornou způsobilost. Revize komínů proto může provádět pouze odborně způsobilá osoba, která splňuje náročné legislativní požadavky. Z tohoto důvodu je revize spalinové cesty časově, znalostně i finančně náročnější než kontrola spalinové cesty.

Revize komínů | Kominictví Habr | Náchod

V kominictví HABR splňujeme odbornou způsobilost a jsme vedeni v seznamu revizních techniků spalinových cest pro Českou republiku. Revize komínů provádíme podle vyhlášky č. 34/2016 Sb. o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty, která definuje způsob revize, lhůty revize a formální náležitosti vystavené revizní zprávy. Díky tomu vám garantujeme provedení revize spalinových cest se splněním všech legislativních náležitostí.

Jak to u nás chodí?

Napište nám
nebo zavolejte

Pošlete nám e-mail nebo zavolejte a sdělte nám svou poptávku.

Cenová
nabídka

Přijedeme za vámi a sdělíme vám cenovou nabídku.

Sjednání termínu

Společně domluvíme termín realizace zakázky.

Realizace zakázky

Ve stanoveném termínu provedeme kominické práce.

Objednejte si revize komínů

Využijte revize spalinových cest. Revize komínů provádíme v okrese Náchod a v širokém okolí. Pro rezervaci termínu revize nám napište e-mail. Součástí našich služeb jsou další kominické práce, kterými jsou stavba, frézování a vložkování komínů.

Vy se ptáte, my odpovídáme